“Se colindă cerurile” – colinde teologice pentru Sărbătorile de iarnă

Colindul tradiţional românesc, marcat de tonalitatea muzicii populare, are un mesaj care ne-a însoţit fiecăruia iernile copilăriei, dar îi lipseşte “acea bogăţie şi profunzime teologică”. Cercetătorul atent al melosului şi, mai ales, al mesajului dus de cetele de colindători, din casă în casă, va găsi, cu siguranţă, temele biblice unificatoare ale celor două dimensiuni ale colindului (folcloric şi teologic), dar forma în care ele sunt redate converge spre spaţiul ludic al Sărbătorilor de iarnă şi nu spre cel al teologiei sacramentale. Acest gol este umplut, iată, de apariţia primului CD cu colinde teologice pentru Sărbătorile de iarnă – “Se colindă cerurile” – care conţine “compoziţii proprii în primă audiţie absolută”, semnate (muzica şi versurile) şi interpretate de Protos dr. Vasile Bîrzu (asistent univ. la Facultatea de Teologie din Sibiu). “O încercare de abordare amănunţită a bogăţiei teologice a evenimentelor sfinte prăznuite în perioada Sărbătorilor de Iarnă, cu reliefarea unor subtile elemente de teologie a timpului, a lumii îngereşti ce participă la evenimentele mântuitoare, a personajelor biblice şi chiar mitologice implicate şi transfigurate de acestea, toate alcătuind o împletire logică şi fericită a simbolurilor şi dogmelor mântuirii, lipsea şi era necesară în colindul românesc”, argumentează autorul efortul său de recompunere, în alonja melosului bizantin, a colindului de rostit/cântat în biserică.

CD-ul “Se colindă cerurile” apare cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului. Conţine 10 colinde, care urmăresc desfăşurarea perioadei sfinte a Crăciunului, de la Sfântul Nicolae la Sfântul Ştefan). Fiecare colind este precedat de un binevenit comentariu teologic, prin care se explică mesajul conţinut (acest comentariu dând şi el o notă de unicitate corpusului CD-ului).

Pe lângă dimensiunea teologică,CD-ul “Se colindă cerurile” se încadrează în spiritul Sărbătorilor de iarnă şi prin dimensiunea sa caritativă. O parte din veniturile realizate din vânzarea lui va fi redirecţionată pentru sprijinirea copiilor cu autism. (T. Cires)