Anotimp care dă în pârg

Emoţiile primăverii sunt în pârg, în acest timp minunat ce urmează Învierii. Ceea ce a fost floare cândva începe să devină puţin câte puţin fruct. “Gorgoază” – îi zic unii, “jefuind” într-un gest ştrengăresc corcoduşii din cartier.

caise1

“Aguridă” – numesc alţii viaţa aceasta dintre floare şi fruct (neuitînd avertismentul acela cu “strepezitul dinţilor”).

Roadele cresc. Anotimpul se pârguieşte.

Mie îmi pare că arborii, ca şi oamenii, trec la vremea aceasta din an printr-un şir de emoţii, care se vor topi la vară sub raza fierbinte a soarelui. În lumina lui.

O lumină ruptă din cea a Învierii.